AhnafMedia

Imaam Ke Peeche Qirat Na Karna Ahadees E Rasool Saw Ki Roshni Me

Rate this item
(14 votes)

 


Hamara Maslak : Ahle Sunnat Wal Jamaat

 

Hamari Dawat : Itteba Kitab Wa Sunnat Bar Tariqa E Aslaaf E Ummat.
Hamara Nara :
Ittehaad Ummat.
Hamari Koshish :
Ahya E Tauhid Wa Sunnat Aur Khatma Shirk Wa Bidat.
Hamara Maqsad :
Isha-At Maarofaat Waazaala-E-Munkiraat.
Minjaanib :
Majlis Tahaffuz Sunnat Wa Difa E Sahaba Radiallah Tal'a Anhum Andhra Pardesh.

Note :


Is Istehaar Ka Mukammal Ihtaram Farmaye Niche Girne Se Aur Kisi Bhi Beahterami Se Bachaye. Is Me Ayat Quraaniya Aur Ahadees Mubaraka Tehreer Hai Isko Padhye Aur Chap Kar Dusro Tak Puhucha Kar Sawab Daarain Hasil Kijiye.

Mohtaram Biraadaraane Islaam ! Sahaba Ikraam Rdh. , Tabien Rh. Aur Baad Ke Fuqaha Wa Muhaddiseen Rahimaullah Ke Andar Kai Masail Me Ikhtelaaf Tha. Lekin Is Ikhtelaaf Ke Bawajuud Ek Dusre Ka Puraa Ahteraam  Karte Aur Har Ek Se Muhabbat Karte The. Kyunke Har Ek Paas Apne Dalail The.Wo Ek Dusre  Ko Gumrah Wa Biddati Nahi Kehte The. Lekin Maujuda Daur Ke Ghair Muqallideen Ahle Hadees Hazraat Ne Salaf E Saleheen  ,  Sahaba Wa Tabien Radhi Allahu Anhum Ki Is Seedha Raah Se Hatkar Ek Khatarnaak Raah Ikhtiyaar Ki Hai.

Khairul Quroon Se Chala Aarahe Ikhtelaafi Masail Ko Uchaal  Kar Aur Kam Ilmi Wa Jihaalaat Ke Bawajuud Bahez Wa Mubaahesa  Karte Huve Wo Musalmaano Me Zabardast Inheshaar Paida Karrahe Hai.Apni  Yaktarifi , Naam Nihaad Tehqeeq Ko Wahi E Ilaahi Ki Tarah Haq Aur Dusre Azeem Ul Shaan Ulama Wa Muhaddiseen Ki Tehqeeq Ko Baatil Aur Gumraahi Samajte Huve Puri Ummat Ko Apni Taqleed Par Majboor Kar Rahe Hai.Misaal Ke Taur Par  Maujuda Ahle Hadees Bhai Jagah Jagah (Hotelo , Galiyo Wagaira Me) Bukhari Shareef Pakde Huve Kam Ilm , Bhole Bhaale Awaam Se Yeh Bahez Wa Takraar Karte Huve Nazar Aate Hai Ke Imam Ke Peeche Surah Fatihaa Padhe Be-Ghair Namaz Nahi Hoti.

Halaake Imam Ke Peeche Muqtadi Ko Quraan Nahi Padhna Chahiye  Yeh Quraan E Majeed Aur Saheeh Hadeeso Se Rooz Raushan  Ki Tarah Wazeh Aur Saabit Hai.Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Muqtadiyo Ko Khamosh Baitne Ka Saaf Aur Wazeh Hukum Diya , Kai Sahaba Ikraam Rdh.  , Tabien E Izaam Aur Salaf E Saleheen Rh. Se Bhi Yahi Saabit Hai Ke Imam Ke Peeche Muqtadiyo Ko Surah Fatihaa Aur Dusra Surah Padhna Zaruri Aur Laazmi Nahi Hai.Balke Muqtadi Ko Khamosh Rehna Chahiye.Namoone Ke Taur Par Chand Dalail Zikar Kiye Jaate Hai.

Allah Tala Ka Irshaad E Mubaarak Hai:

Jab Quran Padha Jaye Toh Uski Taraf Kaan Lagao Aur Khamosh Ho.

(Al Araf :204)

Is Ayaat Ki Shaan E Nuzool Ke Bare Me Mufassir E Kabeer Alama Ibn Juzi Rh. Tehreer Farmate Hai:Sabse Zyada Saheeh Qaul Unlogo Ka Hai Jo Yeh Kehte Hai Ke Is Ayaat Me Musalmaano Ko Hukum Diya Gaya Hai Ke Namaz Me Imam Ki Qirat Ke Waqt Quraan E Pak Ko Ghaur Se Sune.(Tafseer E Juzi:220/6)

Alama Ibn Taimiya Rh. Tehreer Farmaate Hai:Imam Ahle Sunnat Wal Jamaat Hazrat Ahmed Bin Hambal Ne Bayaan Kiya Ke Tamaam Logo Ka Ittefaaq Hai Ke Surah Araaf Ki Yeh Ayaat E Mubarakah Namaz(Me Qirat Ke Waqt Khamosh Rehne Ke Bareme Me Nazil Huvi.(Fatawa Ibn Taimiya 294/22) Unke Alawa Alama Abu Bakar Jisaas Rh. , Alama Ibn Abdul Bar Rh. , Alama Baghwi Rh. , Alama Ibn Qudama Rh. Wagaira Be-Shumaar Muhaddiseen Wa Mufassireen Ka Bhi Yahi Kehna Hai Ke Yeh Ayaat Muqtadiyo Ko Namaz Me Imam Ki Qirat Sunne Aur Khamosh Rehne Ki Taleem Dene Ke Liye Nazil Huvi( Tafseel Ke Liye Dekhiye: Majmua Rasail-O-Maqaalaat: Jild 2 , Rasoolakram Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Tariqa-E-Namaaz)

Hadees Number 1:

Hazrat Abu Musa Ash-Ari Radhi Allahu Anhu Farmate Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Humko Namaz Sikhate Huve Farmaya:

Jab Imam Takbeer Kahe Toh Tum Bhi Takbeer Kaho Aur Jab Imaam Qirat Kare Toh Tum Khamosh Raho Aur Jab Imam Ghairil Maghzoobi Alaihim Wadh-Dhaaleen Kahe Toh Tum Ameen Kaho.

(Saheeh Muslim 174/1 , Hadees:404 : Saheeh Abu Awana 133/2 , Hadees :457 )

Hadees Number 2:

Hazrat Abu Hurairah Radhi Allahu Anhu Farmate Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam  Ne Farmaya: Imaam Isliye Banaya Jaata Hai Ke Uski Iqteda Ki Jaye Lehaza  Jab Imaam Takbeer  Kahe Toh Tum Bhi Takbeer Kaho Aur Jab Wo Quraan Padhne Lage Toh Tum Khamosh Hojao( Sunan Nisaai : 107 /1 , Hadees :923 , Abu Dawud , Hadees 604  , Musannaf Bin Abi Shaiba)

Is Hadees Ki Sanad Bilkul Saheeh Hai.(Majmua Rasail O Maqaalaat 205/2)

Hadees Number 3: Hazrat Anas Radhi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya: Jab Imam Qirat Kare(Surah Fateha Wagaira Padhe) Toh Tum Khamosh Raho. (Kitaabul Qiraah: Safa No: 403 , Hadees 293 )

Is Hadees Ki Sanad Saheeh Hai(Majmua Rasail-O-Maqaalaat 208/2).

Hadees No 4:

Hazrat Jabir Radhi Allahu Anhu Bayaan Farmate Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya: Jo Shaks Imam Ke Peeche Namaz Padhe Toh Imam Ki Qirat Muqtadi Ki Qirat Hai.(Musnad E Ahmed Bin Manee , Bahawala: Ittehaaful Qiratil Mehar: 342/2) Is Hadees Ki Sanad Bilkul Saheeh Bukhari Aur Muslim Ki Shart Par Hai.(Majmua Rasail-O-Maqaalaat: Duwam)

Hadees Number 5:

Hazrat Abdullah Bin Bujainah Radhi Allahu Anhu Bayaan Karte Hai Ke(Ek Martaba Namaaz Ke Baad Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Dariyaaft Farmaya Ke Kya Tum Me Kisi Ne Mere Saat Namaz Me Qirat Ki ? Logo Ne Arz Kiya Ji Haa ! Is Par Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Mai( Apne Dil Me) Keh Raha Tha Ke Mere Saat Quraan Me Kyu Jhagda Horaha Hai.Sahabi Rdh. Farmate Hai Ke Yeh Sunkar Sahaba Rdh.  Ne Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Peeche Qirat Karna Chor Diya.(Musnad E Ahmed 340/5) Isi Tarah Ki Rivayat Muatta Imam Malik Safa 29 Par Bhi Hai.Is Hadees Ki Saheeh Sanad Hai Aur Baaz Hazraat Is Hadees Ke Upar Aiteraazaat Kiye Hai. Usool E Jhadees Ki Rooshni Me Ek Aiteraaz Bhi Saheeh Nahi Hai.(Tafseel Ke Liye Dekhe: Majmua Rasail-O-Maqaalaat 216/2)

Hadees Number 6:

Hazrat Abu Hurairah Rdh. Bayaan Farmaate Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Irshaad Farmaya: Har Wo Namaaz Jisme Surah Fatihaa Na Padhi Jaye Wo Naaqis Hai Siwai Uske Jo Imaam Ke Peeche Padhi Jaye.(Kitaabul Qiraat Lil Baihaqi Safa No: 546 , Hadees : 424) Iski Sanad Saheeh Hai.

Hadees Number 7:

Hazrat Abdullah Bin Umar Radhi Allahu Anhu Se Jab Pucha Jaata Ke Kya Koi Imaam Ke Peeche Qirat Karsakta Hai ? Toh Hazrat Ibn Umar Rdh. Jawaab Dete Ke Jab Koi Shaks Imaam Ke Peeche Namaz Padhe Toh Usko Imaam Ki Qirat Kaafi Hai Aur Jab Akele Namaaz Padhe Toh Qiraat Kare , Raavi Kehte Hai Ke Abdullah Bin Umar Rdh. Imaam Ke Peeche Qirat Nahi Karte The.(Muwatta Imam Malik Safa:68) Yeh Riwayat Ala Darje Ki Saheeh Hai.

Hadees Number 8:

Hazrat Aata Rahmatullahi Alai Sahabi E Rasool Hazrat Zaid Bin Saabit Radhi Allahu Anhu Se Imaam Ke Peeche Qirat Ke Bare Me Pucha Toh Aap Radhi Allahu Anhu Ne Farmaya: Imaam Ke Saat Kisi Bhi Namaz Me Qirat Nahi Karna Chahiye.(Saheeh Muslim Sharif : 215/1 , Hadees 577 )

Bukhari Shareef Ki Hadees Ka Saheeh Matlab

Bukhari Shareef Ki Hadees Me Aaya Hai Ke Jo Shaks Namaz Me Surah Fatiha Na Padhe Uski Namaz Nahi Hoti.Aaj Kal Ghair Muqallideen Ahle Hadees Hazraat Bhoole Bhaale Kami Ilm Namaziyo Ko Yeh Hadees Dikhaa Kar Pareshaan Kar Rahe Hai , Agar Ghair Muqallideen Hazraat Is Hadees Ke Sahi Matlab Se Waaqif Hote Toh Aisa Harghiz Na Karte.

Is Hadees Ka Matlab Bayaan Karte Huve Sahabi-E-Rasool Hazrat Jabir Rdh. Farmaate Hai:Jis Shaks Ne Surah Fatiha Ke Be-Ghair Koi Namaaz Padhi Uski Namaz Nahi Huvi Magar Yeh Ki Wo Imam Ke Peeche Ho(Yaani Yeh Hadees Muqtadi Ke Liye Nahi Hai ). (Tirmizi:71/1 : Hadees 313 , Muwatta Imam Malik: 28) Imam Tirmizi Rh. Farmaate Hai Ke Yeh Hadees  Hasan E Saheeh Hai.

Hazrat Imam Ahmed Bin Hambal Rh. Aur Hazrat Sufiyaan Suri Jaise Akaabir Muhaddiseen Farmaate Hai Kebukhari Shareef Ki Yeh Hadees Tanhaa Aur Akele Namaz Padhne Wale Ke Liye Hai.( Abu Dawud Safa:132 , Hadees 866 , Al Mughni Laa Ibn Qudama).

Muwafiq Ibn Qudama Ne Iski Tafseel Imam Ahmed Rh. Ke Hawale Se Yu Naqal Ki Hai: Imam Ahmed Rh. Farmaate Hai Ke Humne Ahle Islaam Me Kisi Ka Yeh Qaul Nahi Suna Ke Jab Imam Jehri Qirat Kare Aur Muqtadi Qirat Na Kare Toh Muqtadi Ki Namaz Saheeh Nahi Hogi.Imam Ahmed Rh. Ne Farmaya: Yeh Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Sahaba Rdh. Wa Tabien Hai, Yeh Ahle Hijaaz Me Imam Malik Rh. Hai Yeh Ahle Iraaq Me Sufiyaan Suri Hai , Yeh Ahle Shaam Me Imam Auzaai Rh. Hai ,Yeh Ahle Misr Me Imam Lees Rh Hai.Inme Kisi Ne Yeh Fatwa Nahi Diya Ke Jab Imam Qirat Kare Aur Muqtadi Na Kare Toh Muqtadi Ki Namaz Baatil Hojati Hai.(Al Mughni 606/1).

Is Tafseel Se Yeh Maloom Huwa Ke Bukhari Shareef Ki Is Hadees Ka Talluq Imam Aur Munfarid ( Akele Padhne Waale ) Se Hai Muqtadi Se Nahi.

Alama Ibn Taimiya Rh. Ka Irshaad E Haq

Jo Hazraat Imaam Ke Saat Qirat Se Mana Karte Hai.Wo Jamhoor(Aksar) Ulama Hai Aur Un Ulama Ke Saat Allah Ki Kitaab Aur Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Saheeh Hadeese Hai Aur Jin Logo Ne Jehri Qirat Ki Halat Me Bhi Muqtadi Par Surah Fatiha Padhne Ko Wajib Qaraar Diya Hai Aimma E Hadees Ne Unki Hadeeso Ko Zaeef Qaraar Diya Hai.(Fatawa Ibn Taimiya: 340/22)

Ek Bade Ghair Muqallid Ahle Hadees Aalim , Nawaab Siddiq Hasan Khan Sahaab Rh. Tehreer Karte Hai:Hazrat Zaid Bin Saabit Rdh. Se Muslim Shareef Me Saabit Hai Ke Imaam Ke Peeche Kisi Bhi Namaz Me Qirat Nahi Karna Chahiye.Hazrat Jabir Rdh. Se Bhi Isi Tarah Ka Manqool Hai Aur Hazrat Ali Rdh. , Hazrat Ibn Masood Rdh. Aur Be-Shumaar Sahaba Ikraam Rdh. Ka Yahi Qaul Hai.(Hidaayatul Saail:193 )

Alama Muhammed Bin Ibrahim Yamani Likhte Hai:Ahle Hadees Unlogo Ka Naam Hai Jinhone Ilm E Hadees Ki Taraf Mukammal Tawajjo Ki Aur Usko Haasil Karne Ke Liye Dunya Ko Chordiya.Agarunpar Raat Chaati Tab Bhi Yeh Log Hadeese Likhte Aur Jab Subah Hoti Toh Wo Ahadees E Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Unne Ke Liye Nikal Jaate Hai.Yahi Log Ahle Hadees Hai Chahe Wo(Hanafi , Shafii , Wagaira) Kisi Bhi Maslak Ke Ho.(Al Roozal Baasim 122/1)

Abdullah Daamaanovi Sahaab Likhte Hai:Muhaddiseen Ki Jamaat Ko Ahle Hadees Kaha Jaata Hai Jis Tarah Mufassireen Ki Jamaat Ko Ahle Tafseer Aur Mu-Akhireen Ki Jamaat Ko Ahle Tareeq Kaha Jaata Hai. (Firqal Jadeed:9)

Kya Maujuda Daur Ke Ghair Muqallideen Bazam Khud Ko Ahle Hadees Jamaat Ka Har Mard , Aurat , Chota Bada , Jaahil Aur Aalim Muhaddis Hai ? Agar Nahi Toh Phir Kitabo Me Ahle Hadees Ka Sirf Naam Dekhkar Aur Apni Tukdi Ka Naam Ahle Hadees Rakhkar Khushi Se Baghli Bajaanaa Kiya Yeh Amal Sarasar Dhoke Aur Ahle Quraan Wa Jamaat E Muslimeen Ki Ho Ba Ho Naqal Aur Taqleed Nahi Hai ? Is Andhi Taqleed Se Jald-Az Jald Tauba Ki Jiye Aur Shirk Wa Biddaat Wa Quraafaat Se Paak Ahle Haq Ahle Sunnat Wal Jamaat Ke Maslak Me Shaamil Hojaaye.

 

Read 2694 times

DARULIFTA

Visit: DARUL IFTA

Islahun Nisa

Visit: Islahun Nisa

Latest Items

Contact us

Markaz Ahlus Sunnah Wal Jama'h, 87 SB, Lahore Road, Sargodha.

  • Cell: +(92) 
You are here: Home Articles in Roman Urdu Imaam Ke Peeche Qirat Na Karna Ahadees E Rasool Saw Ki Roshni Me

By: Cogent Devs - A Design & Development Company